article hero image
ÇEVRE

PURINA'NIN AMBALAJLARININ DAHA ÇEVRECİ OLMASINI SAĞLAMAK

HEDEFİMİZ

2025’te ambalajlarımızın %100’ü yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir olacak.

80

Başarılarımız

Ambalajlarımızın geri dönüşümünü kolaylaştırmak amacıyla ambalajlarımızda farklı malzeme katmanlarının sayısını ve malzemelerin karmaşıklığını azaltmak için çalışmalara devam ediyoruz. Örneğin, 2020’de Beyond® Grain Free Recipe ürünümüzün ambalajında çoklu malzeme yerine altyapının olduğu yerlerde geri dönüştürülebilir olan tekli malzeme kullanmaya başladık.

Purina yaş mama paketlerini tamamıyla geri dönüştürülebilir hale getirmeye öncelik veriyoruz. Ekiplerimiz 2020’de Hollanda’da yeni bir paket tasarımı ve teknolojisi üzerinde pilot çalışmalar yapacak.

Gourmet ürününde kullanılan alüminyum kutular tamamıyla geri dönüştürülebilir şekilde tasarlanıyor.

Tek kullanımlık ambalajları azaltmak için yeniden kullanılabilir paketler, yeni teslimat sistemleri ve inovatif iş modelleri getiriyoruz. Örneğin, Rusya’nın 3 bölgesindeki 19 dükkanda tüketiciler Purina ürünlerini kendi kaplarını kullanarak dökme alabiliyor. Ayrıca İsviçre’de birkaç dükkanda kuru mama ürünlerimiz için yeni bir kapalı döngü dökme mama sistemini test ediyoruz.

article picture

Bakış Açımız: Purina, Ambalajlama ve Çevre

Purina’nın ambalajları, beslediğimiz evcil hayvanlara taze mamalar sunabilmemiz için büyük önem taşır. Ayrıca ambalajlar ürün hakkında önemli bilgiler ve yasal uyarılar sağlar. Bununla birlikte evcil hayvan sahiplerinin ürünlerimizin çevreye etkisiyle de ilgilendiklerini biliyoruz.

Purina olarak, ambalaj konusuna önem veriyoruz. Ambalajlarımızın çevreye etkisini azaltmakla yükümlü olduğumuzu biliyoruz. Karmaşık bir sorun olan plastik kirliliğine çözüm bulmak için kapsayıcı ve bütünleşik bir yaklaşımın benimsenmesi gerekiyor. Bu hedef ulaşabilmek için spesifik adımların atılmasına ihtiyaç var. Bu yaklaşım doğrultusunda şu adımları atıyoruz:

  • Geleceğin Ambalajını Geliştirmek
  • Atıksız Bir Geleceği Şekillendirmek
  • Yeni Davranış ve Anlayış Biçimlerini Kazandırmak
article picture

2025’e yönelik bu taahhüdü gerçekleştirmenin zaman alacağının farkındayız. Kısa vadede, en önemli ambalaj türleri için ara çözümleri mümkün olduğunca hızlı belirlemek ve bu ambalajların yeniden işlenmelerini sağlamak amacıyla geri dönüşüm teknolojisi şirketleri ve toplama kuruluşlarıyla aktif olarak çalışıyoruz.

Her ülkenin atık toplama, türlerine ayırma ve geri dönüştürme kapasitesi farklı olduğu için atık yönetimi karşılaştığımız en önemli zorluklardan biri. Bu nedenle, geri dönüşüm altyapılarını geliştirmek ve yeni geri dönüşüm teknolojilerine öncülük etmek için iş ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz.

2025’e kadar Avrupa’da kullanılan her türlü esnek plastiği toplayıp türlerine ayıracak ve geri dönüştürecek bir tutarlı altyapı geliştirmeyi amaçlayan CEFLEX projesine de katılıyoruz.

ANA ŞİRKETİMİZ NESTLÉ, NİSAN 2018’DE 2025’E KADAR AMBALAJLARININ %100’ÜNÜ YENİDEN KULLANILABİLİR VEYA GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR HALE GETİRME TAAHHÜDÜNDE BULUNDU.

Nestlé CSV çalışmalarına katkılar

Evcil hayvanların ve onları seven insanların yaşam kalitesini yükseltmek için gösterdiğimiz adanmışlık, ana şirketimiz olan Nestlé’nin yaşam kalitesini yükseltme ve bireyler ile aileler, topluluklarımız ve gezegenimiz için daha sağlıklı bir geleceğe katkıda bulunma konusundaki adanmışlığıyla örtüşmektedir.

Toplumda Nestlé hakkında daha fazla okuyun

Muud lubadused