article hero image
ÇEVRE

SORUMLU KAYNAK KULLANIMINI UYGULAMAYA KOYMAK

HEDEFİMİZ

2020’ye kadar: Kullandığımız deniz ürünlerinin %100’ünün sorumlu kaynak kullanımıyla elde edilmesini sağlamak

80

Başarılarımız

2018’e kadar: Hammaddelerin %65’inin ve ambalajların %64’ünün sorumlu kaynak kullanımı denetimlerinden geçmesini sağlamak.

2018’e kadar:
Kullandığımız soyanın %100’ünün izi sürülebilir olmasını sağlamak Rusya hariç (2020’de değerlendirmeler devam edecek) kullandığımız soyanın %79’unun sorumlu kaynak kullanımıyla elde edilmesini sağlamak Kullandığımız deniz ürünlerinin %43’ünün sorumlu kaynak kullanımıyla elde edilmesini sağlamak (2017’de bu rakam %27’ydi).

2019’e kadar:
Kullandığımız deniz ürünlerinin Nestlé Sorumlu Kaynak Kullanımı Kuralları’na uygun olarak sorumlu kaynak kullanımıyla elde edilmesini sağlamak.

Bakış Açımız: Purina ve Sorumlu Kaynak Kullanımı

İster evcil hayvan sahibi olsun ister veteriner, herkes malzemelerimizin nereden geldiğini ve kaynak kullanımının çevresel etkileri olup olmadığını bilmek istiyor. Benzer şekilde, hangi kaynak kullanımı politikalarını devreye soktuğumuzu bilmek istiyorlar.

Purina olarak, sorumlu kaynak kullanımına yaklaşımımız sürekli gelişiyor. Tedarikçilerimizin sorumlu ve sürdürülebilir yollarla yüksek kaliteli hammaddeler ürettiğinden emin olmayı taahhüt ediyoruz. Tedarikçilerimizle iyi iz sürülebilirliğin önemi konusunda çalışıyor ve tedarik zincirimizin tamamını değerlendirmeleri için üçüncü taraf ortaklardan tedarikçilerimizle ilgili destek alıyoruz. Örneğin, uygulamalarımızın ne dereceye kadar sorumluluk çerçevesinde olduğunu belirlemek için Proforest ve Sustainable Fisheries Partnership (Sürdürülebilir Su Ürünleri Ortaklığı) gibi kuruluşlarla çalışıyoruz. Bu çalışmayla Nestlé’nin genel olarak sorumlu kaynak kullanımıyla ilgili çalışmalarında bize düşeni yapmış oluyoruz.

Yalnızca iş ortağımız olan kuruluşlarla düzenli olarak çalışmakla kalmıyoruz, aynı zamanda ekibimiz sık sık tedarikçiler ve alıcılarla buluşuyor ve üretim sahalarını ziyaret ediyor. Böylece tedarikçilerimizin nasıl faaliyet gösterdiğini daha iyi anlıyoruz. Bazı ürünlerimizin tedarik zinciri çok karmaşık olduğundan tüm tedarikçilerimize ulaşmak zor olabiliyor, ancak tedarik zincirimizin çiftlik düzeyine kadar sorumlu kaynak kullanımı programımızı desteklediğinden emin olmak için düzenli çiftlik değerlendirmeleri gibi girişimleri devreye sokmuş bulunuyoruz.

Purina’nın sorumlu kaynak kullanımı siciline önem veriyoruz. Bu nedenle, ürünlerimizdeki malzemeler için uzun vadeli kaynak kullanımı stratejilerini belirledik ve uygulamaya koyduk. Bu sayede tüketiciler ve paydaşlar malzemelerimizin iyi kaynaklardan elde edildiğine güvenebilirler.

2017’den bu yana 300’ü aşkın Should be: ÇİFTLİK DEĞERLENDİRMESİNİ tamamladık.

Nestlé ODY çalışmalarına katkılar

Evcil hayvanların ve onları seven insanların yaşam kalitesini yükseltmek için gösterdiğimiz adanmışlık, ana şirketimiz olan Nestlé’nin yaşam kalitesini yükseltme ve bireyler ile aileler, topluluklarımız ve gezegenimiz için daha sağlıklı bir geleceğe katkıda bulunma konusundaki adanmışlığıyla örtüşmektedir.

Toplumda Nestlé hakkında daha fazla okuyun

Muud lubadused